Print
I am looking for Lai Văn Màu.
Upload photos
Title : I am looking for Lai Văn Màu.
ID : 26856
Đã kiểm duyệt
spacer
Found : 43 month, 23 day
I. Information of seekers
Full name : Lai Kim Phuong
Nickname : Phuong
Gender : Female
Birth year 1973
Hometown : Hải Phòng
I am looking for Lai Văn Màu.
Upload photos
Missing person information
Full name : Lai Van Mau
Nickname :
Birth year : 1947
Gender :
Hometown : Hải Phòng
Missing address : Hải Phòng
Missing time : 1979
The person you`re looking for : Parent
More information
Kính gửi, Tôi tên là Lai Kim Phượng. Ba tôi là Lai Văn Màu, sanh năm 1947. Tôi muốn tìm ông. Ba con thất lạc hơn 30 năm. Thành phố ông sinh sống trong khoản thời gian đó là ở Hải Phòng. Nếu có biết tin gì về ông xin liên lạc giùm. Cảm ơn nhiều lắm. Please, help and share this post. Thank you.
Contact information
Living place : Londonderry, NH USA
Office address :
Email : laidesign@hotmail.com
Phone : 1-603-722-0193
Mobile phone :
Comment
Send your feedback
(Security code)
Sent Reset