Việt Nam  | 
English
Trang chủ » Tìm thân nhân liệt sỹ
Tìm mộ Liệt sĩ Vũ Ngọc Doanh
ID : 26655
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1949
Quê quán : H.Yên Khánh, Ninh Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 4 ngày
Chi tiết
Cháu: Đỗ Thị Ngọc Anh tìm mộ Bác liệt sỹ: Đỗ Đăng Khoa( Đỗ Văn Khoa)
ID : 26652
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1936
Quê quán : Hà Nội
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 6 ngày
Chi tiết
TÌM MỘ LIỆT SỸ NGUYỄN BÁ NGỤ
ID : 26648
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1946
Quê quán : H.Quỳnh Lưu , Nghệ An
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 27 ngày
Chi tiết
Tìm mộ Liệt sĩ Nguyễn Văn Huyền
ID : 26647
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1945
Quê quán : H.Thái Thụy, Thái Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 1 tháng, 1 ngày
Chi tiết
Tìm mộ Liệt sĩ Phạm Văn Ngãi sinh năm 1947
ID : 26644
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1947
Quê quán : H.Sơn Dương, Tuyên Quang
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 1 tháng, 6 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Nhung
ID : 26638
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1944
Quê quán : H.Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 1 tháng, 19 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sỹ Trần Ngọc Thái
ID : 26633
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1949
Quê quán : H.Tuyên Hóa, Quảng Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 1 tháng, 25 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sỹ Đỗ Hữu Diên
ID : 26626
Giới tính : Nam
Năm sinh :
Quê quán : H.Đông Hưng, Thái Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 2 tháng, 16 ngày
Chi tiết
Tìm hồ sơ hoặc mộ liệt sĩ Trần Hạnh Phúc hy sinh năm 1972
ID : 26625
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1951
Quê quán : H.Nga Sơn, Thanh Hóa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 2 tháng, 22 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sĩ Trần Hữu Vinh sinh năm 1948
ID : 26623
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1948
Quê quán : H.Thăng Bình, Quảng Nam
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 2 tháng, 26 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sỹ Phạm Ngọc Hưng (Bí danh: Ngọc Bân)
ID : 26620
Giới tính : Nam
Năm sinh :
Quê quán : TP.Hưng Yên, Hưng Yên
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 3 tháng, 1 ngày
Chi tiết
Cháu Trương Thị Xuân Phương tìm mộ liệt sĩ của Bác Trương Đình Mùi
ID : 26618
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1955
Quê quán : TP. Hạ Long, Quảng Ninh
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 3 tháng, 3 ngày
Chi tiết
Cháu Võ Đức Hào tìm mộ liệt sỹ của chú Võ Đức Bông
ID : 26617
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1950
Quê quán : Quảng Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 3 tháng, 6 ngày
Chi tiết
Nhắn tìm mộ liệt sĩ Nguyễn Hữu Côi
ID : 26613
Giới tính : Nam
Năm sinh :
Quê quán : H.Nga Sơn, Thanh Hóa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 3 tháng, 12 ngày
Chi tiết
Tìm mộ Liệt sĩ Nguyễn Quang Thỉnh
ID : 26612
Giới tính : Nam
Năm sinh :
Quê quán : Hà Nội
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 3 tháng, 12 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sỹ Cao Ngọc Thu
ID : 26610
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1948
Quê quán : H.Cẩm Thủy, Thanh Hóa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 3 tháng, 14 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân liệt sĩ Bùi Văn Ngà
ID : 25035
Giới tính : Nam
Năm sinh :
Quê quán : TP.Nha Trang, Khánh Hòa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 57 tháng, 22 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân liệt sĩ Mai Văn Này
ID : 25034
Giới tính :
Năm sinh : 1934
Quê quán : TP.Nha Trang, Khánh Hòa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 57 tháng, 22 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân liệt sĩ Bùi Văn Nạt
ID : 25033
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1952
Quê quán : H.Vạn Ninh, Khánh Hòa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 57 tháng, 22 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân liệt sĩ Nguyễn Năng
ID : 25032
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1961
Quê quán : TP.Nha Trang, Khánh Hòa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 57 tháng, 22 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân liệt sĩ Nguyễn Thành Nam
ID : 25028
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1958
Quê quán : TP.Nha Trang, Khánh Hòa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 57 tháng, 24 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Nại
ID : 25027
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1918
Quê quán : TP.Nha Trang, Khánh Hòa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 57 tháng, 24 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân liệt sĩ Trần Văn My
ID : 25026
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1912
Quê quán : TP.Nha Trang, Khánh Hòa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 57 tháng, 24 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân liệt sĩ Võ Muổn
ID : 25025
Giới tính :
Năm sinh : 1927
Quê quán : TP.Nha Trang, Khánh Hòa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 57 tháng, 24 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân liệt sĩ Trần Văn Minh
ID : 25024
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1926
Quê quán : TP.Nha Trang, Khánh Hòa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 57 tháng, 24 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân liệt sĩ Hồ Minh
ID : 25022
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1923
Quê quán : TP.Nha Trang, Khánh Hòa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 57 tháng, 24 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân liệt sĩ Bùi Văn Minh
ID : 25021
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1932
Quê quán : TP.Nha Trang, Khánh Hòa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 57 tháng, 24 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân liệt sĩ Lê Công Miêu
ID : 25020
Giới tính : Nam
Năm sinh :
Quê quán : TP.Nha Trang, Khánh Hòa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 57 tháng, 24 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân liệt sĩ Nguyễn Mây
ID : 25019
Giới tính : Nam
Năm sinh :
Quê quán : TP.Nha Trang, Khánh Hòa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 57 tháng, 26 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân liệt sĩ Nguyễn Máy
ID : 25018
Giới tính : Nam
Năm sinh :
Quê quán : TP.Nha Trang, Khánh Hòa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 57 tháng, 26 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân liệt sĩ Phạm Mãnh
ID : 25017
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1925
Quê quán : TP.Nha Trang, Khánh Hòa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 57 tháng, 26 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Mạnh
ID : 25016
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1921
Quê quán : TP.Nha Trang, Khánh Hòa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 57 tháng, 26 ngày
Chi tiết