In trang này
Tìm mộ Liệt Sỹ Lê Kim Lăng tại tỉnh Tây Ninh
Ảnh liệt sĩ (< 2MB, dạng JPG, JPEG, PNG...)
Tiêu đề : Tìm mộ Liệt Sỹ Lê Kim Lăng tại tỉnh Tây Ninh
ID : 26799
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 2 tháng, 15 ngày
Họ và Tên: Lê Kim Lăng
Biệt danh / tên thường gọi:
Năm sinh : 1946
Giới tính : Nam
Quê quán : Thiệu Long, H.Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Nhập ngũ :
Đơn vị :
Chức vụ :
Cấp bậc:
Ngày hi sinh : 1968 - 07/12/1968
Nơi hi sinh : Tỉnh Tây Ninh
Đặc điểm nhận dạng :
Xã Thiệu Long thuộc huyện Thiệu Yên hoặc Thiệu Hóa
Thông tin liên lạc
Họ và Tên: Lê Kim Thăng
Nơi ở hiện tại : Thiệu Long, Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Địa chỉ liên lạc dự phòng :
Email : hoangsanavicrom@gmail.com
Số Điện thoại :
Di động : 0985437039
Phản hồi
Gửi phản hồi của bạn
Mã xác nhận
Gửi thông tin Nhập lại