In trang này
Tìm mẹ ruột
Ảnh người đi tìm
Tiêu đề : Tìm mẹ ruột
ID : 26673
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 5 tháng, 23 ngày
Thông tin người đi tìm
Họ và tên : Nguyễn Long
Biệt danh / tên thường gọi: : tèo
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1972
Quê quán : Đà Nẵng
Tìm mẹ ruột
Ảnh người cần tìm
Thông tin người cần tìm
Họ và tên : Tìm mẹ
Biệt danh / tên thường gọi: :
Năm sinh : Khoảng năm
Giới tính : Nữ
Quê quán :
Địa chỉ thất lạc : Đà Nẵng
Thời gian thất lạc : 1972
Với bạn, người muốn tìm là : Bố/Mẹ
Thông tin thêm
Tìm mẹ ruột không biết tên, có bô nuôi tên Nguyễn Hiệp,mẹ nuôi Nguyễn Thị Cúc (cô chín). Gia đình ba mẹ nuôi trước đây ở Cư xá Thương phế binh, quận 3 Đà Nẵng. Nghe nói mẹ ruột có ở nhà ba mẹ nuôi gần 1 tháng trước khi bỏ đi để lại cho ba mẹ nuôi
Thông tin liên lạc
Nơi ở hiện tại :
Địa chỉ cơ quan :
Email : nguyenlong1972@gmail.com
Số Điện thoại : 0903618059
Di động : 0903618059
Phản hồi
Gửi phản hồi của bạn
Mã xác nhận
Gửi thông tin Nhập lại