In trang này
Tìm Cha Mẹ
Ảnh người đi tìm
Tiêu đề : Tìm Cha Mẹ
ID : 26629
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 5 tháng, 19 ngày
Thông tin người đi tìm
Họ và tên : Phạm Nguyễn Thuần
Biệt danh / tên thường gọi: : Thuần
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1969
Quê quán : xóm Từ Đức (Bắc Ninh), Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP HCM
Tìm Cha Mẹ
Ảnh người cần tìm
Thông tin người cần tìm
Họ và tên :
Biệt danh / tên thường gọi: :
Năm sinh :
Giới tính :
Quê quán :
Địa chỉ thất lạc :
Thời gian thất lạc :
Với bạn, người muốn tìm là :
Thông tin thêm
Tìm Cha Mẹ đã không còn nhớ mặt và tên. Chỉ biết là gửi ở nhà dòng rồi bỏ đi. Địa chỉ trong Giáo Xứ Từ Đức, gần trường Thủ Đức.
Thông tin liên lạc
Nơi ở hiện tại : số 36, đường 9, khu phố 2, phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức
Địa chỉ cơ quan :
Email : nguyen.pham1999@yahoo.com
Số Điện thoại : 7147229335
Di động : 0907141724
Phản hồi
Gửi phản hồi của bạn
Mã xác nhận
Gửi thông tin Nhập lại