In trang này
TÌM NGƯỜI NHÀ CỦA CỤ TRẦN DUY TÌNH (QUÊ NAM SÁCH - HẢI DƯƠNG) THẤT LẠC NĂM 1945
Ảnh người đi tìm
Tiêu đề : TÌM NGƯỜI NHÀ CỦA CỤ TRẦN DUY TÌNH (QUÊ NAM SÁCH - HẢI DƯƠNG) THẤT LẠC NĂM 1945
ID : 26861
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 1 tháng, 23 ngày
Thông tin người đi tìm
Họ và tên : Trần Huy Toản
Biệt danh / tên thường gọi: : Trần Huy Toản
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1979
Quê quán : Trác Châu, An Châu, TP.Hải Dương, Hải Dương
TÌM NGƯỜI NHÀ CỦA CỤ TRẦN DUY TÌNH (QUÊ NAM SÁCH - HẢI DƯƠNG) THẤT LẠC NĂM 1945
Ảnh người cần tìm
Thông tin người cần tìm
Họ và tên : Trần Duy Tình
Biệt danh / tên thường gọi: :
Năm sinh : 1910
Giới tính : Nam
Quê quán : Trác Châu, An Châu, H.Nam Sách, Hải Dương
Địa chỉ thất lạc : Trác Châu, An Châu, H.Nam Sách, Hải Dương
Thời gian thất lạc : 1944
Với bạn, người muốn tìm là : Ông/bà
Thông tin thêm
Trước năm 1945, Gia đình Cụ Trần Duy Tình ở thôn Trác Châu, xã An Châu (lúc đó cụ còn trẻ). Gia đình Cụ giầu có nhất làng, Cụ thường hay thuê cả gánh hát về nhà hát. Đến năm 1945, Cụ bỏ làng đi, và không biết đi đâu. Sau vài năm Cụ Trần Duy Tính - là em của Cụ Trần Duy Tình có nghe tin Cụ Tình ở trên Hòa Bình, Cụ Tính lên tìm nhưng không gặp. Từ đó bị thất lạc. Cụ Tình có lấy bà nội tôi (người Thanh Hà) đẻ ra bố tôi là Ông Trần Duy Bảo. Nay gia đình rất mong tìm được con cháu Cụ Tình (nếu có) hoặc phần mộ của Cụ.
Thông tin liên lạc
Nơi ở hiện tại : Trác Châu, An Châu, TP Hải Dương, Hải Dương
Địa chỉ cơ quan :
Email : bqldap2@gmail.com
Số Điện thoại : 0904615575
Di động : 0904615575
Phản hồi
Gửi phản hồi của bạn
Mã xác nhận
Gửi thông tin Nhập lại