In trang này
Tìm mẹ đẻ bỏ rơi con tại phòng khám Tiền Phong - Hà Bắc (cũ)
Tìm mẹ đẻ bỏ rơi con tại phòng khám Tiền Phong - Hà Bắc (cũ)
Ảnh người đi tìm
Tiêu đề : Tìm mẹ đẻ bỏ rơi con tại phòng khám Tiền Phong - Hà Bắc (cũ)
ID : 26949
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 11 tháng, 29 ngày
Thông tin người đi tìm
Họ và tên : Thân Thị Hoàn
Biệt danh / tên thường gọi: :
Giới tính : Nữ
Năm sinh : 1980
Quê quán : Bắc Giang
Tìm mẹ đẻ bỏ rơi con tại phòng khám Tiền Phong - Hà Bắc (cũ)
Ảnh người cần tìm
Thông tin người cần tìm
Họ và tên :
Biệt danh / tên thường gọi: :
Năm sinh :
Giới tính :
Quê quán :
Địa chỉ thất lạc :
Thời gian thất lạc :
Với bạn, người muốn tìm là :
Thông tin thêm
Mẹ bỏ con tại Phòng khám Tiền Phong thuộc tỉnh Hà Bắc cũ, trên mình con còn tờ giấy chứng sinh ghi rõ sinh lúc 02 giờ ngày 30/3/1999... từ đấy đến nay con không biết mặt mẹ đẻ. Có người nhận làm con nuôi, nay con đã trưởng thành tìm mẹ
Thông tin liên lạc
Nơi ở hiện tại : Lạng Sơn
Địa chỉ cơ quan :
Email : vuvantich59@gmail.com
Số Điện thoại :
Di động : 0949013898
Phản hồi
Gửi phản hồi của bạn
Mã xác nhận
Gửi thông tin Nhập lại