In trang này
Cháu nội tìm ông nội (손자는 오랜 세월 길을 잃은 할아버지를 찾고 있습니다.) (SON CHANG FAN/석 짱 빵)
Ảnh người đi tìm
Tiêu đề : Cháu nội tìm ông nội (손자는 오랜 세월 길을 잃은 할아버지를 찾고 있습니다.) (SON CHANG FAN/석 짱 빵)
ID : 26904
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 1 tháng, 11 ngày
Thông tin người đi tìm
Họ và tên : Đỗ Trung Niên
Biệt danh / tên thường gọi: :
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1996
Quê quán : Q.Ninh Kiều, Cần Thơ
Cháu nội tìm ông nội (손자는 오랜 세월 길을 잃은 할아버지를 찾고 있습니다.) (SON CHANG FAN/석 짱 빵)
Ảnh người cần tìm
Thông tin người cần tìm
Họ và tên : Son Chang Fan
Biệt danh / tên thường gọi: : Trung uý Son
Năm sinh : Khoảng năm1940-1945
Giới tính : Nam
Quê quán : Nước Ngoài
Địa chỉ thất lạc : Q.Ninh Kiều, Cần Thơ
Thời gian thất lạc : 1971
Với bạn, người muốn tìm là : Ông/bà
Thông tin thêm
Lên sân bay về nước Hàn Quốc vào 13h30 20/04/1971
Thông tin liên lạc
Nơi ở hiện tại : Ninh kiều Cần Thơ
Địa chỉ cơ quan :
Email : Niendoct@gmail.com
Số Điện thoại : 0949649737
Di động :
Phản hồi
Gửi phản hồi của bạn
Mã xác nhận
Gửi thông tin Nhập lại