In trang này
Vương Thị Ngọc Liên tìm bạn Nguyễn Thị Minh Tâm
Vương Thị Ngọc Liên tìm bạn Nguyễn Thị Minh Tâm
Ảnh người cần tìm
Tiêu đề : Vương Thị Ngọc Liên tìm bạn Nguyễn Thị Minh Tâm
ID : 984
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 145 tháng, 26 ngày

alt

Rất muốn liên lạc với người bạn học cùng lớp, ban Mục Súc 65-68 tên Nguyễn Thị Minh Tâm, người mặc áo trắng (hình chụp năm1967), Đỗ Thị Chín (MS 65-68), cựu giáo chức Trường Trung Học Nông Lâm Súc Sóc Trăng và cô em Trần Thị Hảo (MS66-69), lập gia đình với Thuyền Trưởng tên Tài. Nếu tình cờ Tâm, Chín, Hảo đọc những dòng nầy hay anh chị nào biết tin xin liên lạc với Vương Thị Ngọc Liên qua email của trang nhà bdhnlsbl@yahoo.com hay lienvuong@hotmail.com. Điện thọai: 011 612 9 559 3740.  Rất cám ơn

Thông tin liên lạc
Họ & tên : Vương Thị Ngọc Liên
Địa chỉ :
Email : lienvuong@hotmail.com
Số Điện thoại : 011 612 9 559 3740
Di động :
Phản hồi
Gửi phản hồi của bạn
Mã xác nhận
Gửi thông tin Nhập lại