In trang này
Tìm bạn bút danh LT²
Ảnh người cần tìm
Tiêu đề : Tìm bạn bút danh LT²
ID : 26779
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 6 tháng, 14 ngày

Từ năm 1975-1976, tôi tình cờ có được và hiện đang giử 1 tập thơ/văn chép tay (từ nhiều tác giả: Xuân Diệu, Nhã Ca, Hàn Mạc Tử, v.v.) của bạn có bút danh LT² (tôi không quen biết bạn LT² nên không biết họ tên của bạn ấy).  Đã nhiều năm trôi qua và nhiều lần tôi đã tìm kiếm chủ nhân của tập thơ trên mạng nhưng đều không có kết quả nên nay tôi nhờ trạng mạng này giúp với hy vọng sẽ gặp may mắn.
Tôi cũng xin gửi kèm vài trang trong tập thơ văn ấy mong các bạn gần xa giúp nhận nét chử tìm chủ nhân của tập thơ/văn này nhé.

 

Thông tin liên lạc
Họ & tên : TBB
Địa chỉ : t/p HCM
Email : tbb7178@gmail.com
Số Điện thoại : 345677889
Di động : 9738799383
Phản hồi
Gửi phản hồi của bạn
Mã xác nhận
Gửi thông tin Nhập lại