In trang này
cháu LÊ QUANG CHIẾN tìm hài cốt liệt sĩ LÊ VĂN HIẾN
Ảnh người cần tìm
Tiêu đề : cháu LÊ QUANG CHIẾN tìm hài cốt liệt sĩ LÊ VĂN HIẾN
ID : 26820
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 25 tháng, 19 ngày

 Thông tin liệt sĩ như sau:

Họ và tên liệt sĩ: LÊ VĂN HIẾN  Năm sinh: 1934

Quê quán khi nhập ngũ: xã Thạch Kênh(Kinh), huyện Thạch Hà, tỉnh Nghệ Tĩnh

Nhập ngũ: tháng 9/ 1959, xất ngũ tháng 4/1964, tái ngũ 4/1965; Đơn vị: MTB

Cấp bậc, chức vụ: Thượng Úy, Trung đội trưởng

Ngày hi sinh: 15/05/1970

Nơi hi sinh: Mặt trận Phía nam

Họ tên cha: Lê Văn Sắc (đã mất)     Họ tên mẹ: ...............................................

Họ tên vợ: Nguyễn Thị Lục

Thông tin liên lạc
Họ & tên : LÊ QUANG CHIẾN
Địa chỉ : thôn Chi Lưu - Thạch Kênh - Thạch Hà - Hà Tĩnh
Email : lequangchienvn@gmail.com
Số Điện thoại :
Di động : 0983421214
Phản hồi
Gửi phản hồi của bạn
Mã xác nhận
Gửi thông tin Nhập lại