In trang này
Tìm người thân
Tìm người thân
Ảnh người cần tìm
Tiêu đề : Tìm người thân
ID : 26099
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 24 tháng, 23 ngày

 Cần tìm người con trai của người có trong ảnh này, bà cụ năm nay cũng đã gần 80 tuổi, làm nghề lượm rác, lượm ve chai ở Huế, chỗ ổ hiện nay là kiệt 255 Chi Lăng, thành phố, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nghe nói thân nhân bà cụ đang ở Mỹ nhiều lần về tìm mà không thấy bà cụ.  Nếu ai biết thân nhân của bà cụ ở đâu xin hãy báo về số điện thoại này 01274463977. Hiện nay bà cụ đang sống nhờ ở 1 nhà thờ trong kiệt 255 Chi Lăng, thành phố Huế.

Thông tin liên lạc
Họ & tên : Bảo Long
Địa chỉ : 6/255 Chi Lăng
Email : hoangbachgt@gmail.com
Số Điện thoại :
Di động :
Phản hồi
Gửi phản hồi của bạn
Mã xác nhận
Gửi thông tin Nhập lại