Việt Nam  | 
English
Trang chủ » Danh sách tìm mộ liệt sĩ
TÌM MỘ LIỆT SỸ ĐẶNG VĂN VIẾT
ID : 26434
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1946
Quê quán : H.Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 7 ngày
Chi tiết
Tìm liệt sĩ Lê Bá Lấn
ID : 26430
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1947
Quê quán : H.Hậu Lộc, Thanh Hóa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 13 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sỹ Nguyễn Minh Nhự
ID : 26429
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1941
Quê quán : H.Xuân Trường, Nam Định
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 14 ngày
Chi tiết
TÌM MỘ LIỆT SĨ NGUYỄN BÁ VIỄN
ID : 26427
Giới tính : Nam
Năm sinh :
Quê quán : H.Gia Viễn, Ninh Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 17 ngày
Chi tiết
TÌM MỘ LIỆT SĨ NGUYỄN NGỌC NGUYÊN
ID : 26426
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1951
Quê quán : H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 19 ngày
Chi tiết
Tìm Liệt sỹ Dương Viên
ID : 26425
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1937
Quê quán : H.Tân Yên, Bắc Giang
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 26 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sỹ Bùi văn Hoạt
ID : 26419
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1945
Quê quán : H.Đan Phượng, Hà Nội
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 1 tháng, 5 ngày
Chi tiết
tìm mộ LS Đỗ Văn Đường-Nguyên là Đại Đội Trưởng Đại Đội Đặc Công D10 C25 E88
ID : 26411
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1947
Quê quán : H.Từ Liêm, Hà Nội
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 1 tháng, 20 ngày
Chi tiết
Tìm mộ Liệt sĩ Vũ Văn Tích
ID : 26409
Giới tính : Nam
Năm sinh :
Quê quán : H.Tiền Hải, Thái Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 1 tháng, 20 ngày
Chi tiết
Tìm kiếm mộ liệt sỹ Đoàn Trọng Quân
ID : 26406
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1947
Quê quán : Cao Bằng
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 1 tháng, 24 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sỹ Phạm Văn Thìn, Nguyên quán Nghệ An
ID : 26405
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1952
Quê quán : H.Hưng Nguyên, Nghệ An
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 1 tháng, 24 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sỹ Nguyễn Đình Tịch
ID : 26392
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1948
Quê quán : H.Yên Lạc, Vĩnh Phúc
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 2 tháng, 21 ngày
Chi tiết
Tìm Mộ Liệt Sĩ NGUYỄN VĂN NHÂM
ID : 26390
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1943
Quê quán : H.Nam Trực, Nam Định
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 2 tháng, 27 ngày
Chi tiết
TÌM MỘ LIỆT SĨ CAO VĂN THÍNH
ID : 26387
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1946
Quê quán : H.Văn Giang, Hưng Yên
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 2 tháng, 27 ngày
Chi tiết
Cháu Nguyễn Văn Long tìm thông tin Liệt sỹ Nguyễn Văn Ích
ID : 26386
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1951
Quê quán : H.Thanh Liêm, Hà Nam
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 2 tháng, 28 ngày
Chi tiết
TÌM MỘ LIỆT SĨ NGUYỄN THANH PHẤN
ID : 26381
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1960
Quê quán : H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 3 tháng, 4 ngày
Chi tiết
TÌM THÂN NHÂN LIỆT SĨ BÙI VĂN HOẠT
ID : 26423
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1946-
Quê quán :
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 28 ngày
Chi tiết
Tìm Mộ Liệt Sỹ Nguyễn Hữu Kính
ID : 26159
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1950
Quê quán : H.Cẩm Khê, Phú Thọ
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 13 tháng, 1 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sĩ Trần Văn Hựu
ID : 26158
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1938-
Quê quán : H.Nghĩa Hưng, Nam Định
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 13 tháng, 2 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sĩ TRẦN TUẤN CẢNH
ID : 26056
Giới tính : Nam
Năm sinh :
Quê quán : Hòa Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 17 tháng,
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sĩ Nguyễn Văn Bỏ
ID : 26053
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1955-
Quê quán : H.Đông Anh, Hà Nội
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 17 tháng, 15 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sĩ Lê Văn Bành sinh năm 1945
ID : 26025
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1945-
Quê quán : H.Giồng Trôm, Bến Tre
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 18 tháng, 20 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sỹ
ID : 25889
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1952-1952
Quê quán : H.Đông Hưng, Thái Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 22 tháng, 25 ngày
Chi tiết
Tìm mộ ông Nội Liệt sỹ Trương Công Hân - Mong được sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi ngườ ạ
ID : 25774
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1932-
Quê quán : H.Thọ Xuân, Thanh Hóa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 26 tháng, 17 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sĩ Bùi Văn Quế sinh năm 1942
ID : 25644
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1942
Quê quán : H.Quế Võ, Bắc Ninh
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 30 tháng, 26 ngày
Chi tiết
Tìm Thân nhân Liệt sĩ Bùi Thanh Hải quê Thái Bình
ID : 25643
Giới tính : Nam
Năm sinh :
Quê quán : Thái Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 30 tháng, 26 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sĩ Bạch Như Sen
ID : 25642
Giới tính : Nam
Năm sinh :
Quê quán : H.Ninh Phước, Ninh Thuận
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 30 tháng, 26 ngày
Chi tiết
Cháu: Lại Thị Cúc tìm mộ ông nội Lại Văn Phương
ID : 25605
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1940-1945
Quê quán : H.Hưng Hà, Thái Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 31 tháng, 25 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sỹ Cao Văn Bình sinh năm 1963
ID : 25556
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1963
Quê quán : H.Bá Thước, Thanh Hóa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 33 tháng, 16 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sỹ Cao Công Sự sinh năm 1963
ID : 25555
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1963
Quê quán : H.Cẩm Thủy, Thanh Hóa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 33 tháng, 16 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sỹ Bùi Văn Mích sinh năm 1962
ID : 25554
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1962
Quê quán : H.Kim Bôi, Hòa Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 33 tháng, 17 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sỹ Bùi Minh Chiến sinh năm 1960
ID : 25553
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1960
Quê quán : H.Bá Thước, Thanh Hóa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 33 tháng, 17 ngày
Chi tiết