Việt Nam  | 
English
Trang chủ » Danh sách tìm mộ liệt sĩ
Tìm mộ liệt sỹ
ID : 26271
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1933
Quê quán : H.Quế Võ, Bắc Ninh
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 0 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sỹ Nguyễn Hữu Ngọc
ID : 26269
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1953
Quê quán : H.Tam Nông, Phú Thọ
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 5 ngày
Chi tiết
Tìm hài cốt liệt sĩ đã hi sinh ở mặt trận phía Bắc Lạng Sơn
ID : 26268
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1958
Quê quán : H.Đô Lương, Nghệ An
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 7 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sĩ Phan Kim Quỳnh
ID : 26260
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1950
Quê quán : Nghệ An
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 17 ngày
Chi tiết
Tìm mộ Liệt sĩ Đồng Thanh Kiểm
ID : 26257
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1952
Quê quán : H.Trực Ninh, Nam Định
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 1 tháng,
Chi tiết
Tìm mộ Liệt sĩ Nguyễn Văn Sen
ID : 26256
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1940
Quê quán : H.Bình Xuyên , Vĩnh Phúc
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 1 tháng, 2 ngày
Chi tiết
Tìm mộ Liệt sĩ Lê Văn Khoa
ID : 26254
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1952
Quê quán : H.Yên Định, Thanh Hóa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 1 tháng, 2 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sĩ HOÀNG HỮU LỆ
ID : 26250
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1947
Quê quán : H.Hà Trung, Thanh Hóa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 1 tháng, 7 ngày
Chi tiết
Cháu Nguyễn Tiến Huân tìm mộ liệt sỹ bác Nguyễn Văn Khuy
ID : 26248
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1949
Quê quán : Nam Định
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 1 tháng, 9 ngày
Chi tiết
Tìm mộ Liệt sĩ VO HUU NHIEN
ID : 26246
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1951
Quê quán : H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 1 tháng, 9 ngày
Chi tiết
Tìm mộ Liệt sĩ Nguyễn Văn Thìn
ID : 26245
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1939
Quê quán : H.Anh Sơn, Nghệ An
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 1 tháng, 9 ngày
Chi tiết
Tìm mộ Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiến quê Hưng Yên
ID : 26243
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1950
Quê quán : H.Yên Mỹ, Hưng Yên
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 1 tháng, 12 ngày
Chi tiết
tìm mộ liệt sĩ Nguyễn Danh Sinh - SN 1933; quê quán Ngọc Mỹ - Quốc Oai - Hà Sơn Bình
ID : 26242
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1933
Quê quán : H.Quốc Oai, Hà Nội
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 1 tháng, 15 ngày
Chi tiết
NHẮN TÌM PHẦN MỘ LIỆT SĨ : NGUYỄN VĂN SEN
ID : 26241
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1940
Quê quán : H.Bình Xuyên , Vĩnh Phúc
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 1 tháng, 17 ngày
Chi tiết
Cháu tìm Thông tin Liệt sĩ Chú: PHẠM ĐÌNH PHÁC
ID : 26240
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1941
Quê quán : H.Hà Trung, Thanh Hóa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 1 tháng, 17 ngày
Chi tiết
Tìm mộ Liệt sĩ Nguyễn Anh Từ
ID : 26236
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1947
Quê quán : H.Diễn Châu, Nghệ An
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 1 tháng, 20 ngày
Chi tiết
Tìm Mộ Liệt Sỹ Nguyễn Hữu Kính
ID : 26159
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1950
Quê quán : H.Cẩm Khê, Phú Thọ
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 4 tháng, 3 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sĩ Trần Văn Hựu
ID : 26158
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1938-
Quê quán : H.Nghĩa Hưng, Nam Định
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 4 tháng, 4 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sĩ TRẦN TUẤN CẢNH
ID : 26056
Giới tính : Nam
Năm sinh :
Quê quán : Hòa Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 8 tháng, 2 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sĩ Nguyễn Văn Bỏ
ID : 26053
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1955-
Quê quán : H.Đông Anh, Hà Nội
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 8 tháng, 17 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sĩ Lê Văn Bành sinh năm 1945
ID : 26025
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1945-
Quê quán : H.Giồng Trôm, Bến Tre
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 9 tháng, 22 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sỹ
ID : 25889
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1952-1952
Quê quán : H.Đông Hưng, Thái Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 13 tháng, 27 ngày
Chi tiết
Tìm mộ ông Nội Liệt sỹ Trương Công Hân - Mong được sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi ngườ ạ
ID : 25774
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1932-
Quê quán : H.Thọ Xuân, Thanh Hóa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 17 tháng, 19 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sĩ Bùi Văn Quế sinh năm 1942
ID : 25644
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1942
Quê quán : H.Quế Võ, Bắc Ninh
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 21 tháng, 28 ngày
Chi tiết
Tìm Thân nhân Liệt sĩ Bùi Thanh Hải quê Thái Bình
ID : 25643
Giới tính : Nam
Năm sinh :
Quê quán : Thái Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 21 tháng, 28 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sĩ Bạch Như Sen
ID : 25642
Giới tính : Nam
Năm sinh :
Quê quán : H.Ninh Phước, Ninh Thuận
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 21 tháng, 28 ngày
Chi tiết
Cháu: Lại Thị Cúc tìm mộ ông nội Lại Văn Phương
ID : 25605
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1940-1945
Quê quán : H.Hưng Hà, Thái Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 22 tháng, 27 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sỹ Cao Văn Bình sinh năm 1963
ID : 25556
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1963
Quê quán : H.Bá Thước, Thanh Hóa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 24 tháng, 18 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sỹ Cao Công Sự sinh năm 1963
ID : 25555
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1963
Quê quán : H.Cẩm Thủy, Thanh Hóa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 24 tháng, 18 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sỹ Bùi Văn Mích sinh năm 1962
ID : 25554
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1962
Quê quán : H.Kim Bôi, Hòa Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 24 tháng, 19 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sỹ Bùi Minh Chiến sinh năm 1960
ID : 25553
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1960
Quê quán : H.Bá Thước, Thanh Hóa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 24 tháng, 19 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sỹ Phạm Thạch Cang quê Hưng Hà - Thái Bình
ID : 25504
Giới tính :
Năm sinh : 1952-
Quê quán : H.Hưng Hà, Thái Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 25 tháng, 28 ngày
Chi tiết