Việt Nam  | 
English
HỒ SƠ MỚI NHẤT
Trang chủ » Danh sách tìm mộ liệt sĩ
tim mo liet si
ID : 26727
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1936
Quê quán : Huyện Bình Lục, Hà Nam
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 15 ngày
Chi tiết
Tìm ông : HOÀNG BÁ ÓN
ID : 26724
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1941
Quê quán : H.Hạ Lang, Cao Bằng
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 19 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sỹ: Nguyễn Đình Cường
ID : 26723
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1938
Quê quán : H.Kinh Môn, Hải Dương
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 21 ngày
Chi tiết
Tìm Phần mộ Nông Hồng Tư chí viễn, trùng khánh, cao bằng
ID : 26722
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1946
Quê quán : H.Trùng Khánh, Cao Bằng
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 21 ngày
Chi tiết
Cháu ngoại Hoàng Thị Hoài tìm phần mộ liệt sĩ Lý Khắc Phong
ID : 26719
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1942
Quê quán : H.Tràng Định, Lạng Sơn
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 27 ngày
Chi tiết
Tìm phần mộ Liệt sỹ Lê Đức Thỉnh (Lang Sơn, Hạ Hòa, Vĩnh Phú)
ID : 26718
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1948
Quê quán : Phú Thọ
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 28 ngày
Chi tiết
Tìm phần mộ liệt sĩ Lại Văn Đốm
ID : 26716
Giới tính : Nam
Năm sinh :
Quê quán : H.Yên Hưng, Quảng Ninh
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 1 tháng,
Chi tiết
tìm mộ liệt sỹ
ID : 26713
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1952
Quê quán : H.Thanh Liêm, Hà Nam
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 1 tháng, 6 ngày
Chi tiết
Gia đình tìm phần mộ liệt sỹ Nguyễn Thanh Duy
ID : 26707
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1946
Quê quán : H.Diễn Châu, Nghệ An
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 1 tháng, 22 ngày
Chi tiết
Gia đình nhờ tìm phần mộ của liệt sĩ Đinh Thái Sơn
ID : 26706
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1947
Quê quán : H.Nghĩa Hưng, Nam Định
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 1 tháng, 24 ngày
Chi tiết
Cháu tìm Cậu Đặng Sỹ Nuôi hỹ sinh trong sự nghiệp chống mỹ Cứu Nước phía Nam
ID : 26705
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1944
Quê quán : H.Anh Sơn, Nghệ An
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 1 tháng, 24 ngày
Chi tiết
Tìm liệt sỹ
ID : 26699
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1946
Quê quán : H.Kiến Xương, Thái Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 2 tháng, 13 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sĩ Trần Bá Tèo
ID : 26691
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1940
Quê quán : H.Quỳnh Phụ, Thái Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 3 tháng, 10 ngày
Chi tiết
Em Lê Anh Đức nhắn tìm phần mộ Liệt Sĩ Lê Văn Mận
ID : 26678
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1945
Quê quán : H.Đức Thọ, Hà Tĩnh
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 4 tháng, 6 ngày
Chi tiết
Tìm mộ hoặc thông tin mộ liệt sĩ Nguyễn Công Thao
ID : 26676
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1940
Quê quán : H.Duy Tiên, Hà Nam
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 4 tháng, 10 ngày
Chi tiết
Cháu: Tìm ông là liệt sĩ Lại Văn Đốm
ID : 26715
Giới tính : Nam
Năm sinh :
Quê quán : H.Yên Hưng, Quảng Ninh
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 1 tháng,
Chi tiết
Tìm mộ liệt sĩ
ID : 26690
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1950-1950
Quê quán : H.Gia Lộc, Hải Dương
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 3 tháng, 12 ngày
Chi tiết
Tìm người thân liệt sỹ
ID : 26679
Giới tính : Nam
Năm sinh :
Quê quán : H.Điện Bàn, Quảng Nam
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 4 tháng, 5 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sĩ Nguyễn Tuấn Anh
ID : 26616
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1922-
Quê quán : Q.Ba Đình, Hà Nội
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 8 tháng, 13 ngày
Chi tiết
Tìm Mộ Liệt Sỹ Lê Duy Lập
ID : 26508
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1947-1949
Quê quán : H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 12 tháng, 23 ngày
Chi tiết
TÌM THÂN NHÂN LIỆT SĨ BÙI VĂN HOẠT
ID : 26423
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1946-
Quê quán :
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 15 tháng, 5 ngày
Chi tiết
Tìm Mộ Liệt Sỹ Nguyễn Hữu Kính
ID : 26159
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1950
Quê quán : H.Cẩm Khê, Phú Thọ
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 27 tháng, 8 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sĩ Trần Văn Hựu
ID : 26158
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1938-
Quê quán : H.Nghĩa Hưng, Nam Định
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 27 tháng, 9 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sĩ TRẦN TUẤN CẢNH
ID : 26056
Giới tính : Nam
Năm sinh :
Quê quán : Hòa Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 31 tháng, 7 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sĩ Nguyễn Văn Bỏ
ID : 26053
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1955-
Quê quán : H.Đông Anh, Hà Nội
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 31 tháng, 22 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sĩ Lê Văn Bành sinh năm 1945
ID : 26025
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1945-
Quê quán : H.Giồng Trôm, Bến Tre
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 32 tháng, 27 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sỹ
ID : 25889
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1952-1952
Quê quán : H.Đông Hưng, Thái Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 37 tháng, 2 ngày
Chi tiết
Tìm mộ ông Nội Liệt sỹ Trương Công Hân - Mong được sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi ngườ ạ
ID : 25774
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1932-
Quê quán : H.Thọ Xuân, Thanh Hóa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 40 tháng, 24 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sĩ Bùi Văn Quế sinh năm 1942
ID : 25644
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1942
Quê quán : H.Quế Võ, Bắc Ninh
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 45 tháng, 3 ngày
Chi tiết
Tìm Thân nhân Liệt sĩ Bùi Thanh Hải quê Thái Bình
ID : 25643
Giới tính : Nam
Năm sinh :
Quê quán : Thái Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 45 tháng, 3 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sĩ Bạch Như Sen
ID : 25642
Giới tính : Nam
Năm sinh :
Quê quán : H.Ninh Phước, Ninh Thuận
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 45 tháng, 3 ngày
Chi tiết