Việt Nam  | 
English
Trang chủ » Danh sách tìm mộ liệt sĩ
Tìm mộ liệt sỹ Nguyễn Văn Lãng
ID : 26535
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1915
Quê quán : H.Quảng Xương, Thanh Hóa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 3 tháng, 28 ngày
Chi tiết
Tìm Mộ Liệt Sỹ Trần Ngọc Luận
ID : 26534
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1943
Quê quán : H.Phù Ninh, Phú Thọ
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 3 tháng, 28 ngày
Chi tiết
Tìm mộ Liệt sĩ Trần Trọng Kim
ID : 26528
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1942
Quê quán : H.Giao Thủy, Nam Định
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 4 tháng, 1 ngày
Chi tiết
TÌM MỘ LIẾT SĨ TỪ NGỌC THẠCH
ID : 26527
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1952
Quê quán : H.Minh Hóa, Quảng Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 4 tháng, 2 ngày
Chi tiết
TÌM MỘ LIỆT SĨ ĐỖ XUÂN NHẬT
ID : 26525
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1947
Quê quán : H.Phúc Thọ, Hà Nội
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 4 tháng, 5 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sỹ Bùi Văn Nhâm
ID : 26521
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1948
Quê quán : H.Lạc Sơn, Hòa Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 4 tháng, 7 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sĩ Hà Văn Hồng
ID : 26518
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1949
Quê quán : H.Phổ Yên, Thái Nguyên
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 4 tháng, 9 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sĩ Lã Xuân Thắng
ID : 26517
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1953
Quê quán : TP.Phủ Lý, Hà Nam
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 4 tháng, 9 ngày
Chi tiết
Tìm mộ Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh
ID : 26516
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1948
Quê quán : H.Tiền Hải, Thái Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 4 tháng, 9 ngày
Chi tiết
Tìm mộ Liệt sĩ Đinh Đại Đồng
ID : 26514
Giới tính : Nam
Năm sinh :
Quê quán : H.Kim Sơn, Ninh Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 4 tháng, 11 ngày
Chi tiết
Tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Điếm
ID : 26512
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1947
Quê quán : H.Văn Giang, Hưng Yên
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 4 tháng, 11 ngày
Chi tiết
Tìm mộ Liệt sĩ Nguyễn Văn Riệp
ID : 26511
Giới tính : Nam
Năm sinh :
Quê quán : Q.Hải An, Hải Phòng
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 4 tháng, 11 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sỹ Nguyễn Văn Chiêu
ID : 26510
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1946
Quê quán : H.Quảng Xương, Thanh Hóa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 4 tháng, 12 ngày
Chi tiết
Tìm mộ Liệt sĩ Lộ Đăng Phối
ID : 26509
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1945
Quê quán : H.Vũ Thư, Thái Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 4 tháng, 12 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sỹ Lê Văn Thành
ID : 26507
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1939
Quê quán : H.Quảng Xương, Thanh Hóa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 4 tháng, 12 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sỹ Trần Bích Ly
ID : 26506
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1953
Quê quán : H.Mỹ Hào , Hưng Yên
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 4 tháng, 13 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sĩ Nguyễn Tuấn Anh
ID : 26616
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1922-
Quê quán : Q.Ba Đình, Hà Nội
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 2 ngày
Chi tiết
Tìm Mộ Liệt Sỹ Lê Duy Lập
ID : 26508
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1947-1949
Quê quán : H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 4 tháng, 12 ngày
Chi tiết
TÌM THÂN NHÂN LIỆT SĨ BÙI VĂN HOẠT
ID : 26423
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1946-
Quê quán :
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 6 tháng, 24 ngày
Chi tiết
Tìm Mộ Liệt Sỹ Nguyễn Hữu Kính
ID : 26159
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1950
Quê quán : H.Cẩm Khê, Phú Thọ
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 18 tháng, 27 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sĩ Trần Văn Hựu
ID : 26158
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1938-
Quê quán : H.Nghĩa Hưng, Nam Định
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 18 tháng, 28 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sĩ TRẦN TUẤN CẢNH
ID : 26056
Giới tính : Nam
Năm sinh :
Quê quán : Hòa Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 22 tháng, 26 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sĩ Nguyễn Văn Bỏ
ID : 26053
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1955-
Quê quán : H.Đông Anh, Hà Nội
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 23 tháng, 12 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sĩ Lê Văn Bành sinh năm 1945
ID : 26025
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1945-
Quê quán : H.Giồng Trôm, Bến Tre
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 24 tháng, 17 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sỹ
ID : 25889
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1952-1952
Quê quán : H.Đông Hưng, Thái Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 28 tháng, 21 ngày
Chi tiết
Tìm mộ ông Nội Liệt sỹ Trương Công Hân - Mong được sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi ngườ ạ
ID : 25774
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1932-
Quê quán : H.Thọ Xuân, Thanh Hóa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 32 tháng, 14 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sĩ Bùi Văn Quế sinh năm 1942
ID : 25644
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1942
Quê quán : H.Quế Võ, Bắc Ninh
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 36 tháng, 23 ngày
Chi tiết
Tìm Thân nhân Liệt sĩ Bùi Thanh Hải quê Thái Bình
ID : 25643
Giới tính : Nam
Năm sinh :
Quê quán : Thái Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 36 tháng, 23 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sĩ Bạch Như Sen
ID : 25642
Giới tính : Nam
Năm sinh :
Quê quán : H.Ninh Phước, Ninh Thuận
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 36 tháng, 23 ngày
Chi tiết
Cháu: Lại Thị Cúc tìm mộ ông nội Lại Văn Phương
ID : 25605
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1940-1945
Quê quán : H.Hưng Hà, Thái Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 37 tháng, 21 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sỹ Cao Văn Bình sinh năm 1963
ID : 25556
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1963
Quê quán : H.Bá Thước, Thanh Hóa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 39 tháng, 13 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sỹ Cao Công Sự sinh năm 1963
ID : 25555
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1963
Quê quán : H.Cẩm Thủy, Thanh Hóa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 39 tháng, 13 ngày
Chi tiết