Việt Nam  | 
English
Trang chủ » Danh sách tìm mộ liệt sĩ
Tìm mộ Liệt sĩ Tống Văn Niên
ID : 26501
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1940
Quê quán : H.Nam Sách, Hải Dương
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 7 tháng, 21 ngày
Chi tiết
TÌM MỘ LIỆT SĨ BÙI VĂN BƯ( Hi sinh năm 1973 )
ID : 26500
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1942
Quê quán : H.Lạc Sơn, Hòa Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 7 tháng, 21 ngày
Chi tiết
TÌM THÔNG TIN LIỆT SỸ CHU VĂN BIỂU. ĐƠN VỊ P1 (SƯ 3 QUÂN KHU 5)
ID : 26499
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1940
Quê quán : Ninh Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 7 tháng, 21 ngày
Chi tiết
Tìm mộ Liệt sĩ Nguyễn Văn Quân
ID : 26497
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1950
Quê quán : H.Thanh Sơn, Phú Thọ
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 7 tháng, 22 ngày
Chi tiết
Tìm Mộ Liệt Sĩ Phạm Duy Nhượng
ID : 26496
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1950
Quê quán : H.Vũ Thư, Thái Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 7 tháng, 22 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sĩ Bùi Văn Vịnh
ID : 26495
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1956
Quê quán : H.Lạc Sơn, Hòa Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 7 tháng, 22 ngày
Chi tiết
Tìm mộ Liệt sĩ Nguyen Van Minh
ID : 26493
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1939
Quê quán : Hà Nội
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 7 tháng, 22 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sỹ Trần Văn Sơn, đơn vị C8D5KB (RB)
ID : 26490
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1946
Quê quán : H.Ba Vì, Hà Nội
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 7 tháng, 22 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sỹ Trần Văn Sơn, đơn vị C8-D5-KB(RB)
ID : 26492
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1946
Quê quán : H.Ba Vì, Hà Nội
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 7 tháng, 22 ngày
Chi tiết
Tim thông tin Liệt Sĩ Trần Văn Sơn
ID : 26489
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1952
Quê quán : H.Hiệp Hòa, Bắc Giang
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 7 tháng, 23 ngày
Chi tiết
cần tìm mộ liệt sĩ Hoàng Tiến Văn
ID : 26487
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1952
Quê quán : H.Yên Thế , Bắc Giang
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 7 tháng, 23 ngày
Chi tiết
TÌM MỘ LIỆT SĨ NGUYỄN QUANG SỬU
ID : 26486
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1950
Quê quán : TP.Vinh, Nghệ An
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 7 tháng, 23 ngày
Chi tiết
Tìm Nhiều Năm Chưa Thấy MỘ LIỆT SĨ: Trần Văn Tiến
ID : 26485
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1951
Quê quán : H.Bảo Yên, Lào Cai
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 7 tháng, 23 ngày
Chi tiết
Tìm mộ Liệt sĩ Hoàng Yến
ID : 26484
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1944
Quê quán : H.Yên Thành, Nghệ An
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 7 tháng, 23 ngày
Chi tiết
TÌM MỘ LIỆT SĨ ĐỖ VĂN SỸ
ID : 26483
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1949
Quê quán : Thái Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 7 tháng, 23 ngày
Chi tiết
tìm mộ LS: Nguyễn Chí Tại
ID : 26482
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1944
Quê quán : H.Chương Mỹ, Hà Nội
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 7 tháng, 23 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sĩ Nguyễn Tuấn Anh
ID : 26616
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1922-
Quê quán : Q.Ba Đình, Hà Nội
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 3 tháng, 10 ngày
Chi tiết
Tìm Mộ Liệt Sỹ Lê Duy Lập
ID : 26508
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1947-1949
Quê quán : H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 7 tháng, 20 ngày
Chi tiết
TÌM THÂN NHÂN LIỆT SĨ BÙI VĂN HOẠT
ID : 26423
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1946-
Quê quán :
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 10 tháng, 2 ngày
Chi tiết
Tìm Mộ Liệt Sỹ Nguyễn Hữu Kính
ID : 26159
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1950
Quê quán : H.Cẩm Khê, Phú Thọ
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 22 tháng, 5 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sĩ Trần Văn Hựu
ID : 26158
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1938-
Quê quán : H.Nghĩa Hưng, Nam Định
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 22 tháng, 6 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sĩ TRẦN TUẤN CẢNH
ID : 26056
Giới tính : Nam
Năm sinh :
Quê quán : Hòa Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 26 tháng, 4 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sĩ Nguyễn Văn Bỏ
ID : 26053
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1955-
Quê quán : H.Đông Anh, Hà Nội
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 26 tháng, 19 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sĩ Lê Văn Bành sinh năm 1945
ID : 26025
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1945-
Quê quán : H.Giồng Trôm, Bến Tre
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 27 tháng, 24 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sỹ
ID : 25889
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1952-1952
Quê quán : H.Đông Hưng, Thái Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 31 tháng, 29 ngày
Chi tiết
Tìm mộ ông Nội Liệt sỹ Trương Công Hân - Mong được sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi ngườ ạ
ID : 25774
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1932-
Quê quán : H.Thọ Xuân, Thanh Hóa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 35 tháng, 21 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sĩ Bùi Văn Quế sinh năm 1942
ID : 25644
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1942
Quê quán : H.Quế Võ, Bắc Ninh
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 40 tháng,
Chi tiết
Tìm Thân nhân Liệt sĩ Bùi Thanh Hải quê Thái Bình
ID : 25643
Giới tính : Nam
Năm sinh :
Quê quán : Thái Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 40 tháng,
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sĩ Bạch Như Sen
ID : 25642
Giới tính : Nam
Năm sinh :
Quê quán : H.Ninh Phước, Ninh Thuận
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 40 tháng,
Chi tiết
Cháu: Lại Thị Cúc tìm mộ ông nội Lại Văn Phương
ID : 25605
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1940-1945
Quê quán : H.Hưng Hà, Thái Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 40 tháng, 29 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sỹ Cao Văn Bình sinh năm 1963
ID : 25556
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1963
Quê quán : H.Bá Thước, Thanh Hóa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 42 tháng, 20 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sỹ Cao Công Sự sinh năm 1963
ID : 25555
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1963
Quê quán : H.Cẩm Thủy, Thanh Hóa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 42 tháng, 20 ngày
Chi tiết