Việt Nam  | 
English
Trang chủ » Danh sách tìm mộ liệt sĩ
Tìm mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh, Huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
ID : 26462
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1931
Quê quán : H.Duy Tiên, Hà Nam
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 2 tháng, 6 ngày
Chi tiết
Tìm mộ Liệt sĩ Trần Văn Hán (hoặc Trần Xuân Hán) - quê Ý Yên, Nam Định
ID : 26463
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1959
Quê quán : H.Ý Yên, Nam Định
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 2 tháng, 6 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sĩ TRỊNH VĂN LÂM
ID : 26461
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1946
Quê quán : H.Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 2 tháng, 6 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sĩ TRỊNH VĂN VINH
ID : 26460
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1948
Quê quán : H.Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 2 tháng, 6 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sĩ Trần Lương Nguyệt
ID : 26459
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1934
Quê quán : H.Triệu Sơn, Thanh Hóa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 2 tháng, 6 ngày
Chi tiết
Tìm mộ Liệt sĩ Lê Xuân Trường
ID : 26458
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1953
Quê quán : Ninh Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 2 tháng, 6 ngày
Chi tiết
Tìm mộ Liệt Sỹ Hà Mạnh Hùng
ID : 26451
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1949
Quê quán : H.Đông Hưng, Thái Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 2 tháng, 13 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sỹ Lường Ngọc Thản
ID : 26449
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1943
Quê quán : H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 2 tháng, 14 ngày
Chi tiết
Tìm kiếm mộ liệt sỹ Võ Ngọc Sơn
ID : 26448
Giới tính : Nam
Năm sinh :
Quê quán : H.Bình Sơn, Quảng Ngãi
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 2 tháng, 16 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sỹ Phạm Viết Trung hy sinh tại Vũng Tàu
ID : 26446
Giới tính : Nam
Năm sinh :
Quê quán :
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 2 tháng, 24 ngày
Chi tiết
TÌM MỘ LIỆT SỸ TRẦN VĂN TẢO
ID : 26443
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1936
Quê quán : H.Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 3 tháng,
Chi tiết
Tìm mộ liệt sĩ Dương Đình Toàn hi sinh tại mặt trận phía Nam
ID : 26442
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1951
Quê quán : H.Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 3 tháng, 1 ngày
Chi tiết
Tìm mộ Liệt sỹ Lê Đức Thế
ID : 26440
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1947
Quê quán : H.Yên Khánh, Ninh Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 3 tháng, 2 ngày
Chi tiết
Tìm mộ Liệt sỹ của Cha Lê Tiến Lực
ID : 26439
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1950
Quê quán : H.Yên Khánh, Ninh Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 3 tháng, 2 ngày
Chi tiết
TÌM MỘ LIỆT SĨ BÙI ĐỨC CHIỂN
ID : 26437
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1950
Quê quán : H.Kim Bôi, Hòa Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 3 tháng, 8 ngày
Chi tiết
TÌM MỘ LIỆT SỸ ĐẶNG VĂN VIẾT
ID : 26434
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1946
Quê quán : H.Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 3 tháng, 16 ngày
Chi tiết
Tìm Mộ Liệt Sỹ Lê Duy Lập
ID : 26508
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1947-1949
Quê quán : H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 1 tháng, 25 ngày
Chi tiết
TÌM THÂN NHÂN LIỆT SĨ BÙI VĂN HOẠT
ID : 26423
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1946-
Quê quán :
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 4 tháng, 7 ngày
Chi tiết
Tìm Mộ Liệt Sỹ Nguyễn Hữu Kính
ID : 26159
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1950
Quê quán : H.Cẩm Khê, Phú Thọ
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 16 tháng, 10 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sĩ Trần Văn Hựu
ID : 26158
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1938-
Quê quán : H.Nghĩa Hưng, Nam Định
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 16 tháng, 11 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sĩ TRẦN TUẤN CẢNH
ID : 26056
Giới tính : Nam
Năm sinh :
Quê quán : Hòa Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 20 tháng, 9 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sĩ Nguyễn Văn Bỏ
ID : 26053
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1955-
Quê quán : H.Đông Anh, Hà Nội
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 20 tháng, 24 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sĩ Lê Văn Bành sinh năm 1945
ID : 26025
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1945-
Quê quán : H.Giồng Trôm, Bến Tre
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 21 tháng, 29 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sỹ
ID : 25889
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1952-1952
Quê quán : H.Đông Hưng, Thái Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 26 tháng, 4 ngày
Chi tiết
Tìm mộ ông Nội Liệt sỹ Trương Công Hân - Mong được sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi ngườ ạ
ID : 25774
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1932-
Quê quán : H.Thọ Xuân, Thanh Hóa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 29 tháng, 27 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sĩ Bùi Văn Quế sinh năm 1942
ID : 25644
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1942
Quê quán : H.Quế Võ, Bắc Ninh
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 34 tháng, 6 ngày
Chi tiết
Tìm Thân nhân Liệt sĩ Bùi Thanh Hải quê Thái Bình
ID : 25643
Giới tính : Nam
Năm sinh :
Quê quán : Thái Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 34 tháng, 6 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sĩ Bạch Như Sen
ID : 25642
Giới tính : Nam
Năm sinh :
Quê quán : H.Ninh Phước, Ninh Thuận
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 34 tháng, 6 ngày
Chi tiết
Cháu: Lại Thị Cúc tìm mộ ông nội Lại Văn Phương
ID : 25605
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1940-1945
Quê quán : H.Hưng Hà, Thái Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 35 tháng, 4 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sỹ Cao Văn Bình sinh năm 1963
ID : 25556
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1963
Quê quán : H.Bá Thước, Thanh Hóa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 36 tháng, 26 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sỹ Cao Công Sự sinh năm 1963
ID : 25555
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1963
Quê quán : H.Cẩm Thủy, Thanh Hóa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 36 tháng, 26 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sỹ Bùi Văn Mích sinh năm 1962
ID : 25554
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1962
Quê quán : H.Kim Bôi, Hòa Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 36 tháng, 26 ngày
Chi tiết