Việt Nam  | 
English
Trang chủ » Danh sách tìm mộ liệt sĩ
TÌM MỘ LIẾT SĨ TỪ NGỌC THẠCH
ID : 26527
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1952
Quê quán : H.Minh Hóa, Quảng Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 7 tháng, 10 ngày
Chi tiết
TÌM MỘ LIỆT SĨ ĐỖ XUÂN NHẬT
ID : 26525
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1947
Quê quán : H.Phúc Thọ, Hà Nội
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 7 tháng, 12 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sỹ Bùi Văn Nhâm
ID : 26521
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1948
Quê quán : H.Lạc Sơn, Hòa Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 7 tháng, 15 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sĩ Hà Văn Hồng
ID : 26518
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1949
Quê quán : H.Phổ Yên, Thái Nguyên
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 7 tháng, 17 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sĩ Lã Xuân Thắng
ID : 26517
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1953
Quê quán : TP.Phủ Lý, Hà Nam
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 7 tháng, 17 ngày
Chi tiết
Tìm mộ Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh
ID : 26516
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1948
Quê quán : H.Tiền Hải, Thái Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 7 tháng, 17 ngày
Chi tiết
Tìm mộ Liệt sĩ Đinh Đại Đồng
ID : 26514
Giới tính : Nam
Năm sinh :
Quê quán : H.Kim Sơn, Ninh Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 7 tháng, 18 ngày
Chi tiết
Tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Điếm
ID : 26512
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1947
Quê quán : H.Văn Giang, Hưng Yên
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 7 tháng, 19 ngày
Chi tiết
Tìm mộ Liệt sĩ Nguyễn Văn Riệp
ID : 26511
Giới tính : Nam
Năm sinh :
Quê quán : Q.Hải An, Hải Phòng
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 7 tháng, 19 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sỹ Nguyễn Văn Chiêu
ID : 26510
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1946
Quê quán : H.Quảng Xương, Thanh Hóa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 7 tháng, 19 ngày
Chi tiết
Tìm mộ Liệt sĩ Lộ Đăng Phối
ID : 26509
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1945
Quê quán : H.Vũ Thư, Thái Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 7 tháng, 19 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sỹ Lê Văn Thành
ID : 26507
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1939
Quê quán : H.Quảng Xương, Thanh Hóa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 7 tháng, 20 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sỹ Trần Bích Ly
ID : 26506
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1953
Quê quán : H.Mỹ Hào , Hưng Yên
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 7 tháng, 20 ngày
Chi tiết
Gia đình tìm mộ liệt sĩ Trương Văn Định hy sinh tại Campuchia
ID : 26505
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1962
Quê quán : H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 7 tháng, 21 ngày
Chi tiết
TÌM LIỆT SĨ TỐNG SỸ HOÀN
ID : 26504
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1949
Quê quán : H.Vũ Thư, Thái Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 7 tháng, 21 ngày
Chi tiết
TÌM LIỆT SĨ MAI VĂN HƯNG
ID : 26502
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1960
Quê quán : H.Vũ Thư, Thái Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 7 tháng, 21 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sĩ Nguyễn Tuấn Anh
ID : 26616
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1922-
Quê quán : Q.Ba Đình, Hà Nội
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 3 tháng, 10 ngày
Chi tiết
Tìm Mộ Liệt Sỹ Lê Duy Lập
ID : 26508
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1947-1949
Quê quán : H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 7 tháng, 20 ngày
Chi tiết
TÌM THÂN NHÂN LIỆT SĨ BÙI VĂN HOẠT
ID : 26423
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1946-
Quê quán :
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 10 tháng, 2 ngày
Chi tiết
Tìm Mộ Liệt Sỹ Nguyễn Hữu Kính
ID : 26159
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1950
Quê quán : H.Cẩm Khê, Phú Thọ
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 22 tháng, 5 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sĩ Trần Văn Hựu
ID : 26158
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1938-
Quê quán : H.Nghĩa Hưng, Nam Định
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 22 tháng, 6 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sĩ TRẦN TUẤN CẢNH
ID : 26056
Giới tính : Nam
Năm sinh :
Quê quán : Hòa Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 26 tháng, 4 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sĩ Nguyễn Văn Bỏ
ID : 26053
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1955-
Quê quán : H.Đông Anh, Hà Nội
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 26 tháng, 19 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sĩ Lê Văn Bành sinh năm 1945
ID : 26025
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1945-
Quê quán : H.Giồng Trôm, Bến Tre
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 27 tháng, 24 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sỹ
ID : 25889
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1952-1952
Quê quán : H.Đông Hưng, Thái Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 31 tháng, 29 ngày
Chi tiết
Tìm mộ ông Nội Liệt sỹ Trương Công Hân - Mong được sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi ngườ ạ
ID : 25774
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1932-
Quê quán : H.Thọ Xuân, Thanh Hóa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 35 tháng, 21 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sĩ Bùi Văn Quế sinh năm 1942
ID : 25644
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1942
Quê quán : H.Quế Võ, Bắc Ninh
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 40 tháng,
Chi tiết
Tìm Thân nhân Liệt sĩ Bùi Thanh Hải quê Thái Bình
ID : 25643
Giới tính : Nam
Năm sinh :
Quê quán : Thái Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 40 tháng,
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sĩ Bạch Như Sen
ID : 25642
Giới tính : Nam
Năm sinh :
Quê quán : H.Ninh Phước, Ninh Thuận
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 40 tháng,
Chi tiết
Cháu: Lại Thị Cúc tìm mộ ông nội Lại Văn Phương
ID : 25605
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1940-1945
Quê quán : H.Hưng Hà, Thái Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 40 tháng, 29 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sỹ Cao Văn Bình sinh năm 1963
ID : 25556
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1963
Quê quán : H.Bá Thước, Thanh Hóa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 42 tháng, 20 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sỹ Cao Công Sự sinh năm 1963
ID : 25555
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1963
Quê quán : H.Cẩm Thủy, Thanh Hóa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 42 tháng, 20 ngày
Chi tiết