Việt Nam  | 
English
Trang chủ » Tìm thân nhân liệt sỹ
Tìm mộ Liệt sĩ Vũ Ngọc Doanh
ID : 26655
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1949
Quê quán : H.Yên Khánh, Ninh Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 4 ngày
Chi tiết
Cháu: Đỗ Thị Ngọc Anh tìm mộ Bác liệt sỹ: Đỗ Đăng Khoa( Đỗ Văn Khoa)
ID : 26652
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1936
Quê quán : Hà Nội
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 6 ngày
Chi tiết
TÌM MỘ LIỆT SỸ NGUYỄN BÁ NGỤ
ID : 26648
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1946
Quê quán : H.Quỳnh Lưu , Nghệ An
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 27 ngày
Chi tiết
Tìm mộ Liệt sĩ Nguyễn Văn Huyền
ID : 26647
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1945
Quê quán : H.Thái Thụy, Thái Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 1 tháng, 1 ngày
Chi tiết
Tìm mộ Liệt sĩ Phạm Văn Ngãi sinh năm 1947
ID : 26644
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1947
Quê quán : H.Sơn Dương, Tuyên Quang
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 1 tháng, 6 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Nhung
ID : 26638
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1944
Quê quán : H.Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 1 tháng, 19 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sỹ Trần Ngọc Thái
ID : 26633
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1949
Quê quán : H.Tuyên Hóa, Quảng Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 1 tháng, 25 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sỹ Đỗ Hữu Diên
ID : 26626
Giới tính : Nam
Năm sinh :
Quê quán : H.Đông Hưng, Thái Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 2 tháng, 16 ngày
Chi tiết
Tìm hồ sơ hoặc mộ liệt sĩ Trần Hạnh Phúc hy sinh năm 1972
ID : 26625
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1951
Quê quán : H.Nga Sơn, Thanh Hóa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 2 tháng, 22 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sĩ Trần Hữu Vinh sinh năm 1948
ID : 26623
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1948
Quê quán : H.Thăng Bình, Quảng Nam
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 2 tháng, 26 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sỹ Phạm Ngọc Hưng (Bí danh: Ngọc Bân)
ID : 26620
Giới tính : Nam
Năm sinh :
Quê quán : TP.Hưng Yên, Hưng Yên
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 3 tháng, 1 ngày
Chi tiết
Cháu Trương Thị Xuân Phương tìm mộ liệt sĩ của Bác Trương Đình Mùi
ID : 26618
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1955
Quê quán : TP. Hạ Long, Quảng Ninh
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 3 tháng, 3 ngày
Chi tiết
Cháu Võ Đức Hào tìm mộ liệt sỹ của chú Võ Đức Bông
ID : 26617
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1950
Quê quán : Quảng Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 3 tháng, 6 ngày
Chi tiết
Nhắn tìm mộ liệt sĩ Nguyễn Hữu Côi
ID : 26613
Giới tính : Nam
Năm sinh :
Quê quán : H.Nga Sơn, Thanh Hóa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 3 tháng, 12 ngày
Chi tiết
Tìm mộ Liệt sĩ Nguyễn Quang Thỉnh
ID : 26612
Giới tính : Nam
Năm sinh :
Quê quán : Hà Nội
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 3 tháng, 12 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sỹ Cao Ngọc Thu
ID : 26610
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1948
Quê quán : H.Cẩm Thủy, Thanh Hóa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 3 tháng, 14 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sỹ Bùi Văn Mích sinh năm 1962
ID : 25554
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1962
Quê quán : H.Kim Bôi, Hòa Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 42 tháng, 21 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sỹ Bùi Minh Chiến sinh năm 1960
ID : 25553
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1960
Quê quán : H.Bá Thước, Thanh Hóa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 42 tháng, 21 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sỹ Phạm Thạch Cang quê Hưng Hà - Thái Bình
ID : 25504
Giới tính :
Năm sinh : 1952-
Quê quán : H.Hưng Hà, Thái Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 44 tháng,
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sỹ Hoàng Thế Lộc sinh năm 1950
ID : 25497
Giới tính :
Năm sinh : 1950
Quê quán : TP. Nam Định, Nam Định
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 44 tháng, 4 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sỹ Nguyễn Văn Kham quê Hải Hậu - Nam Định
ID : 25496
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1956
Quê quán : H.Hải Hậu, Nam Định
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 44 tháng, 4 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sỹ Nguyễn Văn Phú quê Ý Yên - Nam Định
ID : 25495
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1953
Quê quán : H.Ý Yên, Nam Định
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 44 tháng, 4 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sỹ Nguyễn Văn Càn sinh năm 1949 quê Cao Bằng
ID : 25477
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1949
Quê quán : H.Hạ Lang, Cao Bằng
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 44 tháng, 14 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sỹ Nguyễn Văn Cam quê Hà Bắc
ID : 25476
Giới tính : Nam
Năm sinh :
Quê quán : H.Quế Võ, Bắc Ninh
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 44 tháng, 14 ngày
Chi tiết
Tìm Thân nhân Liệt sỹ Nguyễn Văn Bổng quê Nghệ Tĩnh
ID : 25470
Giới tính : Nam
Năm sinh :
Quê quán : H.Thanh Chương, Nghệ An
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 44 tháng, 16 ngày
Chi tiết
Tìm Thân nhân Liệt sỹ Nguyễn Văn Bổng quê Hà Sơn Bình
ID : 25469
Giới tính : Nam
Năm sinh :
Quê quán : H.Kỳ Sơn, Hòa Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 44 tháng, 16 ngày
Chi tiết
Tìm Thân nhân Liệt sỹ Trần Phú Bình sinh năm 1959
ID : 25467
Giới tính :
Năm sinh : 1959
Quê quán : H.Tân Yên, Bắc Giang
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 44 tháng, 17 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Phạm Huy Bình sinh năm 1956
ID : 25459
Giới tính :
Năm sinh : 1956
Quê quán : Q.Kiến An, Hải Phòng
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 44 tháng, 28 ngày
Chi tiết
Tìm Thân nhân Liệt sỹ Nguyễn Thái Bình hy sinh năm 1978
ID : 25458
Giới tính :
Năm sinh :
Quê quán : H.Quỳnh Lưu , Nghệ An
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 44 tháng, 28 ngày
Chi tiết
Tìm Thân nhân Liệt sỹ Nguyễn Chí Bình sinh năm 1956
ID : 25453
Giới tính :
Năm sinh : 1956
Quê quán : H.Kim Sơn, Ninh Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 45 tháng,
Chi tiết
Tìm Thân nhân Liệt sỹ Nguyễn Bình quê Thái Bình
ID : 25452
Giới tính :
Năm sinh :
Quê quán : Thái Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 45 tháng,
Chi tiết
Tìm Thân nhân Liệt sỹ Mông Văn Bình quê Nghệ Tĩnh
ID : 25451
Giới tính : Nam
Năm sinh :
Quê quán :
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 45 tháng,
Chi tiết