Việt Nam  | 
English
Trang chủ » Tìm thân nhân liệt sỹ
Tìm mộ Liệt sĩ Nguyễn Bá Năm
ID : 26565
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1948
Quê quán : H.Thanh Hà, Hải Dương
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 2 ngày
Chi tiết
Đăng tim tìm phần mộ Liệt sĩ NGUYỄN TRẦN TOÁN
ID : 26563
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1953
Quê quán : H.Xuân Trường, Nam Định
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 7 ngày
Chi tiết
TÌM MỘ LIỆT SĨ LÊ NGỌC TÌNH
ID : 26561
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1949
Quê quán : H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 8 ngày
Chi tiết
Tìm Mộ liệt sỹ Nguyễn Văn Vũ sinh năm 1950
ID : 26560
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1950
Quê quán : TX. Chí Linh, Hải Dương
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 9 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sĩ Lê Phúc Bằng
ID : 26559
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1945
Quê quán : H.Thọ Xuân, Thanh Hóa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 9 ngày
Chi tiết
Tìm Mộ Liệt Sĩ - LÊ KHẢ CĂN
ID : 26555
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1954
Quê quán : H.Thuận Thành, Bắc Ninh
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 11 ngày
Chi tiết
TÌM MỘ LIỆT SĨ NGUYỄN DUY NHÀN
ID : 26553
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1944
Quê quán :
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 26 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sĩ Vũ Hữu Thuyên
ID : 26549
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1939
Quê quán : Q.Đồ Sơn, Hải Phòng
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 1 tháng, 4 ngày
Chi tiết
TÌM MỘ LIẾT SĨ NGUYỄN VIẾT TIẾN
ID : 26545
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1938
Quê quán : H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 1 tháng, 7 ngày
Chi tiết
TÌM MỘ LIỆT SĨ NGUYỄN VIẾT CHỮ
ID : 26544
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1936
Quê quán : H.Hậu Lộc, Thanh Hóa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 1 tháng, 7 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sĩ Vũ Hữu Côn
ID : 26543
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1949
Quê quán : H.Lạng Giang, Bắc Giang
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 1 tháng, 7 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sĩ Bùi Đình Dục - Quê Hà Tĩnh
ID : 26542
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1950
Quê quán : H.Can Lộc, Hà Tĩnh
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 1 tháng, 8 ngày
Chi tiết
Tìm liệt sỹ Hà Văn Lọng (Long) - hy sinh tại Lào năm 1949 trongkháng chiến chống pháp.
ID : 26539
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1914
Quê quán : H.Phú Xuyên, Hà Nội
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 1 tháng, 9 ngày
Chi tiết
Tìm mộ Liệt sĩ Đặng Trọng Thi, SN 1935, Lam Sơn, Đô Lương, Nghệ An
ID : 26537
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1935
Quê quán : H.Đô Lương, Nghệ An
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 1 tháng, 11 ngày
Chi tiết
Tìm mộ Liệt sĩ Lê Tiến Lực
ID : 26536
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1967
Quê quán : H.Diễn Châu, Nghệ An
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 1 tháng, 11 ngày
Chi tiết
Tìm mộ liệt sỹ Nguyễn Văn Lãng
ID : 26535
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1915
Quê quán : H.Quảng Xương, Thanh Hóa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 1 tháng, 11 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sỹ Bùi Minh Chiến sinh năm 1960
ID : 25553
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1960
Quê quán : H.Bá Thước, Thanh Hóa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 36 tháng, 26 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sỹ Phạm Thạch Cang quê Hưng Hà - Thái Bình
ID : 25504
Giới tính :
Năm sinh : 1952-
Quê quán : H.Hưng Hà, Thái Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 38 tháng, 5 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sỹ Hoàng Thế Lộc sinh năm 1950
ID : 25497
Giới tính :
Năm sinh : 1950
Quê quán : TP. Nam Định, Nam Định
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 38 tháng, 9 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sỹ Nguyễn Văn Kham quê Hải Hậu - Nam Định
ID : 25496
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1956
Quê quán : H.Hải Hậu, Nam Định
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 38 tháng, 9 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sỹ Nguyễn Văn Phú quê Ý Yên - Nam Định
ID : 25495
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1953
Quê quán : H.Ý Yên, Nam Định
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 38 tháng, 9 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sỹ Nguyễn Văn Càn sinh năm 1949 quê Cao Bằng
ID : 25477
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1949
Quê quán : H.Hạ Lang, Cao Bằng
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 38 tháng, 20 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Liệt sỹ Nguyễn Văn Cam quê Hà Bắc
ID : 25476
Giới tính : Nam
Năm sinh :
Quê quán : H.Quế Võ, Bắc Ninh
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 38 tháng, 20 ngày
Chi tiết
Tìm Thân nhân Liệt sỹ Nguyễn Văn Bổng quê Nghệ Tĩnh
ID : 25470
Giới tính : Nam
Năm sinh :
Quê quán : H.Thanh Chương, Nghệ An
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 38 tháng, 21 ngày
Chi tiết
Tìm Thân nhân Liệt sỹ Nguyễn Văn Bổng quê Hà Sơn Bình
ID : 25469
Giới tính : Nam
Năm sinh :
Quê quán : H.Kỳ Sơn, Hòa Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 38 tháng, 21 ngày
Chi tiết
Tìm Thân nhân Liệt sỹ Trần Phú Bình sinh năm 1959
ID : 25467
Giới tính :
Năm sinh : 1959
Quê quán : H.Tân Yên, Bắc Giang
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 38 tháng, 22 ngày
Chi tiết
Tìm thân nhân Phạm Huy Bình sinh năm 1956
ID : 25459
Giới tính :
Năm sinh : 1956
Quê quán : Q.Kiến An, Hải Phòng
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 39 tháng, 3 ngày
Chi tiết
Tìm Thân nhân Liệt sỹ Nguyễn Thái Bình hy sinh năm 1978
ID : 25458
Giới tính :
Năm sinh :
Quê quán : H.Quỳnh Lưu , Nghệ An
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 39 tháng, 4 ngày
Chi tiết
Tìm Thân nhân Liệt sỹ Nguyễn Chí Bình sinh năm 1956
ID : 25453
Giới tính :
Năm sinh : 1956
Quê quán : H.Kim Sơn, Ninh Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 39 tháng, 6 ngày
Chi tiết
Tìm Thân nhân Liệt sỹ Nguyễn Bình quê Thái Bình
ID : 25452
Giới tính :
Năm sinh :
Quê quán : Thái Bình
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 39 tháng, 6 ngày
Chi tiết
Tìm Thân nhân Liệt sỹ Mông Văn Bình quê Nghệ Tĩnh
ID : 25451
Giới tính : Nam
Năm sinh :
Quê quán :
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 39 tháng, 6 ngày
Chi tiết
Tìm Thân nhân Liệt sỹ Trần Công Báo sinh năm 1960
ID : 25450
Giới tính : Nam
Năm sinh : 1960
Quê quán : H.Tĩnh Gia, Thanh Hóa
Đã kiểm duyệt
spacer
Đã tìm: 39 tháng, 6 ngày
Chi tiết