Việt Nam  | 
English
Trang chủ » Điều khoản
Điều khoản

  Để sử dụng được đầy đủ chức năng của Timnguoithatlac.vn  các bạn chỉ cần đăng ký một tài khoản, điền đầy đủ các thông tin yêu cầu để duy trì mối liên hệ với Timnguoithatlac.vn .

Khi đăng ký tài khoản sử dụng (user) trên website Timnguoithatlac.vn các bạn xem như đồng ý với các điều khoản quy định tại Timnguoithatlac.vn. Mọi điều khoản trên website có thể được thay đổi mà không báo trước để phù hợp với pháp luật Việt Nam và định hướng hoạt động của website, xin các bạn kiểm tra thường xuyên.

* Các quy định về thông tin do người sử dụng đăng tải trên website:

Các thông tin do người sử dụng đăng tải trên website (các hồ sơ đăng ký) được phân loại thành thông tin đã qua kiểm duyệt và chưa kiểm duyệt nhằm giúp cho việc tìm kiếm thông tin giữa Người đi tìm Người cần tìm trở lên dễ dàng và chính xác hơn. Timnguoithatlac.vn sẽ không chịu trách nhiệm với các hồ sơ đăng ký được đăng trên website của mình. Tuy nhiên với các hồ sơ đăng ký đã qua kiểm duyệt chúng tôi đảm bảo mức độ trung thực cao nhất đối với người đăng tin tìm kiếm và cố gắng loại bỏ các hồ sơ tìm kiếm có nội dung không phù hợp, thiếu trung thực. Mọi hành vi thiếu trung thực, trục lợi, lừa đảo, vô văn hóa… xin bạn báo ngay với ban quản trị.

* Các thông tin trên website phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Bạn cần phải đảm bảo trung thực và đầy đủ các thông tin bắt buộc theo mẫu quy định của Timnguoithatlac.vn.

- Bạn không được đăng tin mang tính chất quảng cáo, quảng bá hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ ... trên web Timnguoithatlac.vn.

- Thông tin của bạn không được có nội dung chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền, xuyên tạc, kích động và cung cấp thông chống phá Nhà nước Việt Nam.

- Thông tin của bạn không được có nội dung kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc.

- Thông tin của bạn không được có nội dung tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định.

- Thông tin của bạn không được có nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân.

- Thông tin của bạn không được có nội dung Quảng cáo, tuyên truyền hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm đã được pháp luật quy định.

- Thông tin của bạn không được có nội dung đề cập đến các vấn đề về chính trị và tôn giáo.

- Thông tin của bạn không được có nội dung sử dụng các từ ngữ vô văn hóa vi phạm truyền thống đạo đức của Việt Nam.

- Thông tin của bạn không được gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đứng đắn nào, bao gồm nhưng không hạn chế việc truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm pháp luật.

- Bạn không được gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp.

- Bạn không được gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác.

- Bạn không được tuyên bố có liên hệ với hay phát ngôn cho một người khác mà bạn không được uỷ quyền tuyên bố mối liên hệ đó.

- Các điều cấm khác theo quy định của pháp luật.

* Quy định về bảo mật

Khi sử dụng dịch vụ của Timnguoithatlac.vn  chúng tôi yêu cầu bạn chia sẻ một số thông tin như email, số điện thoại, địa chỉ liên lạc… là những thông tin bắt buộc. Ngoài ra Timnguoithatlac.vn còn thu thập một số thông tin khác có liên quan đến người sử dụng.

Thông tin của bạn được sử dụng vào mục đích cải tiến website, thông báo thêm các tiện ích hoặc dịch vụ của Timnguoithatlac.vn. Hoặc xin ý kiến của bạn về hoạt động của Timnguoithatlac.vn. Hoặc được cung cấp phục vụ nhu cầu liên lạc giữa các thành viên của website .

Do đặc thù của website, thông tin của bạn có thể sẽ được tiết lộ cho bên thứ 3 là người dùng khác của Timnguoithatlac.vn biết. Bên thứ 3 đó có thể là người đang đi tìm bạn, người biết thông tin muốn liên lạc với bạn, các tổ chức muốn hỗ trợ tìm kiếm hoặc các tổ chức chính phủ phục vụ cho việc đảm bảo an ninh, chính trị.

Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho những thông tin bạn chia sẻ trên website Timnguoithatlac.vn. Thông tin đó có thể bị người khác thu thập và sử dụng. Tóm lại, nếu bạn gửi thông tin cá nhân trực tuyến có thể truy nhập công khai, bạn có thể sẽ nhận được những thông báo tự nguyện từ những đối tác khác.

* Trách nhiệm của Timnguoithatlac.vn

Timnguoithatlac.vn có trách nhiệm đảm bảo các thông tin của người sử dụng được tôn trọng và đảm bảo đúng nội dung mong muốn ban đầu của người dùng. Các nội dung đăng tải được đáp ứng đúng theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức theo các hợp động thoả thuận dịch vụ và chỉ thay đổi khi có yêu cầu.

Timnguoithatlac.vn không thể xác định được người sử dụng thừa nhận thực về chính mình, Timnguoithatlac.vn không tham gia giao tiếp hoặc kiểm soát hành vi người sử dụng. Cho nên bạn không thể đòi hỏi bất cứ thiệt hại nào với Timnguoithatlac.vn  liên quan đến người sử dụng khác.

Timnguoithatlac.vn  không chịu trách nhiệm đối với bất cứ đường liên kết đến các website nào khác từ Timnguoithatlac.vn. Những liên kết này chỉ mang tính chất cung cấp như một tiện ích mà Timnguoithatlac.vn  mang lại cho bạn. Timnguoithatlac.vn  không đại diện cho liên kết thứ ba và không đảm bảo rằng các nội dung, tính chính xác và những thiệt hại của những liên kết thứ ba mang lại cho bạn. Nếu bạn cố gắng liên kết thì đó là sự lựa chọn của bạn.

Timnguoithatlac.vn không chứng nhận và đảm bảo rằng Timnguoithatlac.vn  hay những liên kết sẽ hoạt động mà không có lỗi nào và máy chủ của nó là hoàn toàn không nhiễm virus hay những phần mềm có hại khác. Nếu bạn sử dụng Timnguoithatlac.vn  dẫn đến nguy hại thay thế kỹ thuật hay dữ liệu riêng của bạn thì Timnguoithatlac.vn  sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm với những giá trị này.

* Quy định về tương tác với người sử dụng website Timnguoithatlac.vn

Khi đăng ký làm thành viên của Timnguoithatlac.vn bạn mặc nhiên chấp nhận việc nhận các thư điện tử, thư thông báo và các hoạt động truyển thông về sản phẩm và dịch vụ của Timnguoithatlac.vn .

Trong nhiều trường hợp Timnguoithatlac.vn sẽ thông báo cho người sử dụng bổ sung hoặc thay đổi một số thông tin để phù hợp với quy định website và đảm bảo được chất lượng phục vụ tốt nhất.

Mọi thắc mắc bạn có thể liên hệ trực tiếp với ban quản trị website trong bất kỳ thời gian nào để có thể được giải quyết sớm nhất.

* Quy định về chấm dứt dịch vụ:

Đối với người sử dụng có hành vi vi phạm các điều khoản của Timnguoithatlac.vn. Timnguoithatlac.vn có quyền xoá bỏ các thông tin hoặc loại bỏ tài khoản sử dụng của người sử dụng không cần báo trước.