Việt Nam  | 
English
Lê Trọng Tình
Kính gửi các anh, chị công tác tại Trung tâm tìm người thất lạc. Tôi đã nhận được Mail với những thông tin thiết thực cho việc tìm mộ liệt sĩ của gia đình bị thất lạc. Gia đình rất cảm kích về công việc đang làm của các anh, các chị tại Trung tâm. Không biết nói gì hơn, GĐ xin chân thành cảm ơn các anh chị, chúc các anh chị công tác tại Trung tâm sức khỏe, hạnh phúc.
Lê Trọng Tình (Thanh Hóa - tinhletrong@yahoo.com.vn)
Các cảm nhận khác


Viết cảm nhận của bạn:
*Tên của bạn:
Địa chỉ:
*Email:
*Cảm nhận:
*Mã xác nhận: