Việt Nam  | 
English
VÕ VĂN NHƯỢNG (Hoạt)
Gửi lời cảm ơn đến trang web đã cho bố tôi có cơ hội đoàn tụ gia đình, mong vợ và con trai sớm đoàn tụ, chân thành cảm ơn!
VÕ VĂN NHƯỢNG (Hoạt) (xóm 18 Trung Hải, Phổ Khánh, Đức Phổ, Quảng Ngãi - sangngocng@gmail.com)
Các cảm nhận khác


Viết cảm nhận của bạn:
*Tên của bạn:
Địa chỉ:
*Email:
*Cảm nhận:
*Mã xác nhận: