Việt Nam  | 
English
   Trang chủ    Tin tức    Văn bản - Hướng dẫn
Văn bản - Hướng dẫn
Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ
Thân nhân liệt sỹ khi thăm viếng mộ liệt sỹ cần xin cấp giấy giới thiệu thăm viếng mộ liệt sỹ để được hướng dẫn cụ thể về công tác chỉ dẫn, đón tiếp và hỗ trợ kinh phí thăm viếng.

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Thân nhân của liệt sỹ làm đơn đề nghị đi thăm viếng mộ liệt sỹ gửi UBND cấp xã (nơi đang quản lý than nhân liệt sỹ).


- Bước 2: UBND cấp xã kiểm tra đối tượng đang quản lý xác nhận đơn để thân nhân liệt sỹ mang trực tiếp đơn đến Phòng Lao động – TB&XH cấp huyện.


- Bước 3: Phòng Lao động – TB&XH cấp huyện căn cứ vào giấy tờ nêu trên cấp Giấy giới thiệu để thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng mộ liệt sỹ.


b) Cách thức thực hiện: Người dân liên hệ với UBND cấp xã để được hướng dẫn.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị đi thăm viếng mộ liệt sỹ có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú (có đăng ký hồ sơ liệt sỹ tại địa phương).


- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động – TB&XH cấp huyện.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện :


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – TB&XH cấp huyện.


- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy giới thiệu.


h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sỹ


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :


Thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng được hỗ trợ kinh phí thăm viếng là những người được quy định tại mục I Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 29/01/2008 gồm: Cha mẹ, vợ (chồng), con, người có công nuôi dưỡng liệt sỹ, anh, chị, em ruột của liệt sỹ, người được thân nhân liệt sỹ ủy quyền (có xác nhận của UBND cấp xã)
.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.


- Nghị định số 16/2007/NĐ-CP ngày 26/1/2007 của Chính phủ “Quy định về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sỹ”.


- Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 29/1/2008 của Bộ Lao động TB&XH- Bộ Tài chính “Hướng dẫn thủ tục và mức hỗ trợ thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sỹ”.

 

Phụ lục: Mẫu đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sỹ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày……tháng……năm………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THĂM VIẾNG MỘ LIỆT SỸ
 


Kính gửi: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
                       huyện (quận, thị xã)………………

Tôi tên là:…………………………….. Sinh năm:………………………………


Hiện ở:….………………………………………………………………………….


Tôi đại diện gia đình làm đơn này đề nghị xin được thăm viếng hài cốt liệt

sỹ như sau:


Họ tên liệt sỹ: ………………………….. ……..Sinh năm:………………………


Quê quán: .…………………………………………………………………………


Nhập ngũ:……………………………..; Hy sinh:…………………………………


Đang an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ:………………………………………………
để tiện cho việc thăm viếng.


Gia đình đi gồm có:


1/ Ông, bà:……………………………………..; Sinh năm:………………………


Hiện ở:……………………………………………………………………………….


Quan hệ với liệt sỹ………………………………………………………………….


2/ Ông, bà:……………………………………..; Sinh năm:……………………….


Hiện ở:………………………………………………………………………………..

Quan hệ với liệt sỹ………………………………………………………………….

3/ Ông, bà:……………………………………..; Sinh năm:……………………….


Hiện ở:………………………………………………………………………………..


Quan hệ với liệt sỹ…………………………………………………………………..

Kính đề nghị Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét cấp giấy giới

thiệu để gia đình chúng tôi đi thăm viếng hài cốt liệt sỹ được thuận tiện.

                                                                                         Đại diện gia đình
                                                                                     
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

Bionet Việt Nam - BQT website tổng hợp

 

Các tin khác