Việt Nam  | 
English
   Trang chủ    Tin tức    Văn bản - Hướng dẫn
Văn bản - Hướng dẫn
Thu thập mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ mặt trận 31 việc làm nghĩa tình của Hội HTGĐLS Việt Nam
Từ tháng 04/2013, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam phối hợp cùng Cục người có công và các ban ngành liên quan tổ chức tìm kiếm, liên hệ với thân nhân các liệt sỹ mặt trận 31, đang được quy tập tại NTLS Việt - Lào (huyện Anh Sơn, Nghệ An) trên tỉnh thành cả nước để lấy mẫu sinh phẩm nhằm mục đích lưu giữ, đối chiếu, so sánh với các mẫu hài cốt LS thiếu thông tin tại nghĩa trang. Gia đình nào là thân nhân của các LS mặt trận 31, liên lạc với HHTGĐLSVN để được hướng dẫn cụ thể.

 

 

 Ngày 14/01/2013, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định sô 150 QĐ-TTg, phê duyệt đề án “Xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin” với các mục tiêu:

Đến năm 2015:

a) Xây dựng và hoàn thiện quy trình xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ; xây dựng trung tâm lưu giữ nguồn gen đã được giám định để phục vụ cho công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin;

b) Điều tra tại 63 tỉnh, thành phố để thu thập, tổng hp, cập nhật, bổ sung thông tin về liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ còn thiếu thông tin, thông tin về mộ và nghĩa trang liệt sĩ;

c) Thực hiện việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để giám định gen;

d) Xác định bằng phương pháp thực chứng thông qua tìm kiếm, quy tập, khớp nối thông tin khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ; phương pháp giám định gen khoảng 10.000 hài cốt liệt sĩ (khoảng 5% số hài cốt hiện chưa có thông tin).

Đến năm 2020:

a) Xây dựng, ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin;

b) Xác định bằng phương pháp thực chứng thông qua tìm kiếm, quy tập, khớp nối thông tin đạt 7.000 hài cốt liệt sĩ; phương pháp giám định gen đạt 70.000 hài cốt liệt sĩ (khoảng 20% số hài cốt hiện chưa có thông tin).

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) phối hợp với các Bộ, ngành các cơ quan hữu quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án này.

Để từng bước thực hiện đề án có chất lượng và hiệu quả cao, Bộ LĐ-TB&XH đã triển khai bước đầu xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin thuộc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam chiến đấu ở mặt trận 31 Cánh đồng Chum-Xiêng Khoảng (gọi tắt là MT31), đã được quy tập về Nghĩa trang Quốc gia Anh Sơn tỉnh Nghê An.

Ngày 4 tháng 4 năm 2013, Bộ LĐ-TB&XH đã có công văn số 330/NCC-LTHS giao cho Hội HTGĐLSVN xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện việc lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ MT31 (gọi tắt là MSP-MT31).

Hội HTGĐLS Việt Nam coi hoạt động thu thập MSP-MT31 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm có ý nghĩa tri ân sâu sắc của Hội trong quí II năm 2013 để kỷ niệm 66 năm ngày Thương bình liệt sĩ 27/7.

Hoạt đông lấy MSP-MT31 được Hội xác định mục đích, yêu cầu, phương châm, phương pháp và quy trình lấy mẫu như sau:

 Mục địch: Thu thập được trên 80% mẫu sinh phẩm của thân nhân các liệt sĩ thuộc MT 31 ở hơn 150 huyện thuộc 35 tỉnh thành trên toàn quốc.

Yêu cầu: Bảo đảm đúng quy trình và kỹ thuật tiên tiến; bảo đảm thời gian và chất lượng mẫu sinh phẩm,

Phương châm: Tăng cường xã hội hóa, tiết kiệm chi phí với mức thấp nhất bằng cách sử dụng tối đa mạng lưới Hội viên và các tình nguyện viên của Hội ở các huyện, tỉnh; phối hợp với chính quyền và các cơ quan chức năng các địa phương, Ban liên lạc MT31 để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ trên.

Phương pháp:  Lấy mẫu trực tiếp từ thân nhân của liệt sĩ thuộc dòng me; kết hợp tổ chức lấy mẫu tại tuyến tỉnh và tuyến huyện một cách hợp lý. Trong trường hợp đặc biệt, có thể tới tận gia đình TNLS để lấy mẫu; có giám định viên chuyên môn tham gia để bảo đảm chất lượng MSP.

Quy trình kỹ thuật: theo định hướng lấy MSP có chuẩn bị để giảm tối đa tỷ lệ nhiễm AND; loại mẫu cần lấy: Móng chân, móng tay; tóc; hoặc máu của TNLS. 

Hội đã trình Bộ LĐ-TB&XH bản kế hoạch cụ thể để thực hiện mục tiêu trên. Hội sẽ tiến hành lấy MSP của TNLS-MT31 khu vực Hà Nội trước, có các chuyên gia giám định pháp y hỗ trợ về kỹ thuật để rút kinh nghiệm nhằm đạt được kết quả tốt nhất của hoạt động này.

 Nguồn: trianlietsi.vn

 

 

 

Các tin khác