Việt Nam  | 
English
   Trang chủ    Tin tức    Văn bản - Hướng dẫn
Văn bản - Hướng dẫn
Thủ tục di chuyển hài cốt liệt sĩ
Khi gia đình liệt sỹ đã xác nhận được mộ liệt sỹ tìm thấy là mộ thân nhân mình. Gia đình liệt sỹ cần làm thủ tục di chuyển hài cốt liệt sỹ để có thể đưa hài cốt liệt sỹ về quê hương.

 

 

 

 


a) Trình tự thực hiện:

- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chuẩn bị hồ sơ, nộp cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội giải quyết việc di chuyển, xác nhận hài cốt đã được di chuyển, trả kết quả Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Giấy đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi đang cư trú.

- Giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc xác nhận mộ của cơ quan quản lý nghĩa trang.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được chấp thuận): Giấy giới thiệu, kinh phí hỗ trợ.

h) Lệ phí: không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

l) Căn cứ pháp lý chủ yếu của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công;

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công.

- Thông tư số 01/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 29/01/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục, mức hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ.

 

Nguồn: Nguoiduado.vn

 

Các tin khác