Việt Nam  | 
English
Bác Nghiêm (Hải Phòng)
Tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của các cháu. Các cháu làm việc rất chuyên nghiệp và có tâm. Tôi hy vọng sớm tìm lại được con gái mình. Cảm ơn các cháu nhiều lắm.
( - )
Các cảm nhận khác


Viết cảm nhận của bạn:
*Tên của bạn:
Địa chỉ:
*Email:
*Cảm nhận:
*Mã xác nhận: