Việt Nam  | 
English
Nguyễn Thị Huế
Hoạt động của website rất ý nghĩa. Tôi có ý kiến góp ý rằng BQT website nên thành lập các đội tình nguyện viên ở các khu vực, các tỉnh thành từ các thành viên của website. Như vậy chúng ta sẽ giúp được nhau tốt hơn dựa trên sự tự nguyện đăng ký tham gia của các thành viên.
Nguyễn Thị Huế (Ninh Giang, Hải Dương - hue.bio.edu@gmail.com)
Các cảm nhận khác


Viết cảm nhận của bạn:
*Tên của bạn:
Địa chỉ:
*Email:
*Cảm nhận:
*Mã xác nhận: