Việt Nam  | 
English
Nguyễn Thị Hường
Khi tra trên google, thấy trang web của bên mình, khi vào cảm thấy rất tạo điều kiện cho người đăng tin, hình thức trình bày cũng nhẹ nhàng, không quá màu mè, rất có cảm xúc. Lại thấy số lượng người phản hồi và đăng tin khá cao.
Nguyễn Thị Hường ( - nguyenhuongknbn@gmail.com)
Các cảm nhận khác


Viết cảm nhận của bạn:
*Tên của bạn:
Địa chỉ:
*Email:
*Cảm nhận:
*Mã xác nhận: