Việt Nam  | 
English
Nguyễn Thị Thu Trang
Nói chung, trang web này khá tốt, tin tức rất thời sự và nó mang tính nhân văn cao. Tôi đánh giá cao về mục đích lập ra trang web này.
Nguyễn Thị Thu Trang ( - nguyenthutrang.hus@gmail.com)
Các cảm nhận khác


Viết cảm nhận của bạn:
*Tên của bạn:
Địa chỉ:
*Email:
*Cảm nhận:
*Mã xác nhận: