Việt Nam  | 
English
Phạm Thị Kim Oanh
Tôi thấy rằng đây là trang web bổ ích để giúp mỗi người có thể tìm lại người thân, bạn bè bị thất lạc và tìm mộ liệt sĩ của mỗi gia đình. Tôi rất hoan nghênh tính nhân văn của trang web này! Mong rằng tôi cũng sớm tìm được mộ bác liệt sĩ Trần Văn Thoáng của tôi. Tôi xin cảm ơn trang web tạo thêm một cơ hội cho tôi!
Phạm Thị Kim Oanh ( - phamthikimoanhgl@gmail.com)
Các cảm nhận khác


Viết cảm nhận của bạn:
*Tên của bạn:
Địa chỉ:
*Email:
*Cảm nhận:
*Mã xác nhận: